Godziny dziekańskie

780.020.48.2019

Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 14 listopada 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 25 stycznia 2018 roku ustalam w dniu 4 grudnia od godziny 10:00 do 16:00 godziny wolne od zajęć. Jednocześnie przypominam, że zajęcia zaplanowane na ten dzień muszą być zrealizowane w określonym wymiarze godzin. Realizacja ww. zajęć może odbywać się w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia lub też z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) w przypadku zajęć teoretycznych.

 

 

 

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast