Komunikat nr 20 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

780.020.20.2024

 

Komunikat nr 20
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
 z dnia 23 maja 2024 r.

 

 

w sprawie: nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Na podstawie art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. 2018 poz. 1881) wprowadzam Procedurę postępowania nostryfikacyjnego obowiązującą na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. Komunikat wchodzi w życie z dniem 23 maja 2024 r.

 

 

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

 

Załącznik nr 1