Komunikat dla studentów, opiekunów lat i prowadzących zajęcia w sprawie rozpoczęcia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych od 15 czerwca br.

Dotyczy:

  • 1. i 2. roku studiów pierwszego stopnia
  • 1. roku studiów drugiego stopnia
  • 1. 2. 3. roku jednolitych studiów magisterskich (fizjoterapia)

 

W imieniu Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca rozpoczynają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na wszystkich kierunkach i latach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Udział studentów w zajęciach jest dobrowolny i umożliwi zaliczenie wymaganych efektów uczenia się określonych w programie studiów. 

Jeżeli uczestnictwo studenta w zajęciach z przyczyn osobistych nie jest możliwe, student zobowiązany jest do niezwłocznego mailowego powiadomienia o tym opiekuna roku poprzez maila w domenie uj.edu.pl

Szczegółowe harmonogramy i wytyczne dot. zajęć zostaną udostępnione w najbliższych dniach na stronie internetowej Wydziału https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/harmonogram_zajec/covid-19-harmonogram/

Celem bezpieczeństwa każdy student rozpoczynający zajęcia jest zobowiązany do:

          oraz

Wielkość fontu
Kontrast