Harmonogramy zajęć

Wytyczne dotyczące sposobu sporządzania harmonogramu zajęć oraz harmonogramu seminariów dyplomowych (dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM od roku akademickiego 2021/2022