780.020.26.2020

Komunikat nr 4
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 14 maja 2020 r.

 

 

w sprawie: zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Na podstawie Zarządzenia nr 12 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 maja 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Collegium Medicum, dla studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich, dla kierunków o profilu praktycznym: elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, ustalam:

  • termin letniej sesji egzaminacyjnej do dnia 15 sierpnia 2020 roku;
  • możliwość odbywania zajęć dydaktycznych w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej. 

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Wielkość fontu
Kontrast