Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18 maja 2021 r.

780.020.16.2021

 

Komunikat nr 2
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 18 maja 2021 r.

 

w sprawie: zasad organizacji letniej/letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM odbywać się będą w formie hybrydowej.

Decyzje o formie egzaminu podejmuje koordynator przedmiotu. W sytuacji podjęcia decyzji o przeprowadzeniu egzaminu i zaliczenia w formie stacjonarnej należy bezwzględnie przestrzegać wymogów reżimu sanitarnego. Jednocześnie Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM rekomendują, aby egzaminy i zaliczenia odbywały się w formie zdalnej.

Egzamin dyplomowy – część praktyczna na kierunkach o profilu praktycznym odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Egzamin dyplomowy – część teoretyczna (obrona pracy licencjackiej/magisterskiej) na wszystkich poziomach i kierunkach studiów odbywać się będzie w formie zdalnej.

       

 

 

Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

 

Wielkość fontu
Kontrast