Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18.05.2022 r. w sprawie: składania upoważnień do zbierania materiałów do pracy dyplomowej

780.020.25.2022

 

Komunikat nr 6
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 03.06.2022 r.

 

 

w sprawie: składania upoważnień do zbierania materiałów do pracy dyplomowej

  1. Student wypełnia elektronicznie 2 egzemplarze upoważnienia (wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu).
  2. Wypełnione elektronicznie upoważnienia wraz z oryginalnym podpisem promotora pracy student dostarcza do właściwego pracownika Dziekanatu.
  3. Prodziekan ds. studenckich podpisuje upoważnienia do zbierania materiałów do pracy dyplomowej.
  4. Student otrzymuje podpisane upoważnienie, które odbiera osobiście z Dziekanatu. Dopuszczalne jest wysłanie do studenta upoważnienia za pośrednictwem poczty polskiej na adres korespondencyjny wskazany w USOS.
  5. Student udaje się do Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki w celu uzyskania podpisu i zgody na udostępnienie potrzebnych danych do realizacji badań i opracowania pracy dyplomowej. Uzyskaną zgodę od Dyrektora/Kierownika Instytucji/Jednostki student przekazuje do wiadomości promotorowi pracy.

 

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu