Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 10.06.2021 r. w sprawie: realizacji zajęć praktycznych/ćwiczeń klinicznych/praktyk/praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w podmiotach leczniczych i innych zakładach opieki zdrowotnej

780.020.21.2021

 

 

Komunikat nr 4
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 10.06.2021 r.

 

w sprawie: realizacji zajęć praktycznych/ćwiczeń klinicznych/praktyk/praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w podmiotach leczniczych i innych zakładach opieki zdrowotnej

 

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia praktyczne/ ćwiczenia kliniczne/ praktyki/ praktyki zawodowe będą prowadzone w sposób stacjonarny dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. 

Brak szczepienia uniemożliwia realizację ww. zajęć w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia, stąd również realizację programu studiów i zaliczenia roku studiów. Powyższa sytuacja wynika z decyzji Dyrektorów tych jednostek, a nie decyzji Władz Wydziału. 

Powyższy komunikat obowiązuje od 1 października 2021 r.

 

 

 

                                                                             dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Wielkość fontu
Kontrast