Komunikat nr 9 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie: składania upoważnień do zbierania materiałów do pracy dyplomowej

 

Komunikat nr 9
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 02 listopada 2020 r.

 

 

w sprawie: składania upoważnień do zbierania materiałów do pracy dyplomowej

  1. Student wypełnia upoważnienie (wzór upoważnienia stanowi załącznik nr  1 do niniejszego komunikatu)
  2. Skan wypełnionego upoważnienia wraz z podpisem promotora pracy student przesyła mailowo (obowiązuje korespondencja z maila w domenie uj.edu.pl) do właściwego pracownika Dziekanatu
  3. Prodziekan ds. studenckich podpisuje upoważnienie do zbierania materiałów do pracy dyplomowej.
  4. Student otrzymuje podpisane upoważnienie w formie mailowej lub osobiście. Dopuszczalne jest wysłanie upoważnienia za pośrednictwem poczty polskiej na wskazany adres korespondencyjny wskazany w USOS.

Powyższa procedura obowiązuje od 2 listopada 2020 r.

 

 

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

 

Załącznik nr 1

Wielkość fontu
Kontrast