Obsługa studentów

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Doktoranci

uprzejmie informujemy, że w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 od dnia 10.08.2020 r. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM pracuje w systemie zdalnym, rotacyjnym. Prosimy o kontakt z pracownikami Dziekanatu wyłącznie poprzez email lub aplikację MS Teams.

 

 

mgr Kamila Adamus

 

 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 rok studiów)
 • koordynacja spraw związanych z jakością kształcenia – jakosc.wnz@uj.edu.pl
 • sprawy dotyczące wymiany zagranicznej studentów, współpraca międzynarodowa, oferta edukacyjna wydziału dla studentów zagranicznych

Agnieszka Anyżek

 • e-mail: agnieszka.anyzek@uj.edu.pl 
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 32 
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • rekrutacja
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów
 • program MOSTUM
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką na wydziale w tym obsługa Wydziałowej Komisji ds. Nauczania – dydaktyka.wnz@uj.edu.pl oraz aplikacji „Sylabus”

 

mgr Aneta Brhel

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką na wydziale w tym obsługa Wydziałowej Komisji ds. Nauczania – dydaktyka.wnz@uj.edu.pl oraz aplikacji „Sylabus”
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

mgr Barbara Domagała-Czekaj

 • e-mail: barbara.domagala-czekaj@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 22
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • świadczenia (pomoc materialna) dla studentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich) – pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl

mgr Paweł Jasnowski

 • e-mail: pawel.jasnowski@uj.edu.pl 
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 38 
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • fizjoterapia – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • projekt EuroPubHealth, w ramach dwuletnich stacjonarnych studiów na kierunku zdrowie publiczne

mgr Patrycja Młynarz

 • e-mail: patrycja.mlynarz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 23
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • koordynacja spraw związanych z jakością kształcenia – jakosc.wnz@uj.edu.pl

mgr inż. Dominika Musiał

 • e-mail: dominika.musial@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 30
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • rekrutacja
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • administracyjna obsługa spraw związanych z dydaktyką na wydziale w tym obsługa aplikacji „Sylabus”

mgr Dominika Nalepa

 • e-mail: dominika.nalepa@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 48
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (1 i 2 rok studiów)
 • współpraca w zakresie organizacji dydaktyki z Centrum Językowym UJ CM i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
 • koordynacja terminarza obron egzaminów dyplomowych na studiach drugiego stopnia

mgr Edyta Surówka

 • e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 37
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • położnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • świadczenia (pomoc materialna) dla studentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich) – pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl
 • akademiki

mgr inż. Zofia Wajda

 • e-mail: zofia.wajda@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 29
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • elektroradiologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • pielęgniarstwo – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • położnictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • koordynacja spraw organizacji studenckich i wydarzeń na wydziale
 • sprawy związane z promocją wydziału

mgr Monika Wolarek

 • e-mail: monika.wolarek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 35
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 8.00 – 12.00
  wtorek: 8.00 – 12.00
  środa: dzień wewnętrzny
  czwartek: dzień wewnętrzny
  piątek: 11.00 – 15.00

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • świadczenia (pomoc materialna) dla studentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich) oraz studiów stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich) – pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl
 • akademiki
 
Wielkość fontu
Kontrast