Kontakt

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu
ul. Michałowskiego 12, pok. 113
31-126 Kraków
e-mail: rdnoz@uj.edu.pl

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu
dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

 

 

 

mgr Małgorzata Lipowicz

 

  • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

mgr Agata Gubała

 

  • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

mgr Katarzyna Pęgiel

 

  • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

mgr Anna Jawor

 

  • biuro Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu
  • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego
  • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

         
Wielkość fontu
Kontrast