Nadane stopnie doktora habilitowanego

2020

Uchwała nr 1/IV.1/2020 Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Małgorzacie Kołpie

Uchwała nr 1/IV.2/2020 Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Katarzynie Zawiszy

2019

Uchwała nr 11/IV.2/2019 Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr. Jarosławowi Woroniowi

Uchwała nr 11/IV.1/2019 Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr. Pawłowi Więchowi.

Uchwała nr 9.2/III.1/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Bogumile Kiełbratowskiej

Uchwała nr 9.2/III.4/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Edycie Rysiak

Uchwała nr 9.2/III.2/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Marcie Stępień-Słodkowskiej

Uchwała nr 9.2/III.3/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 25 września 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Małgorzacie Kloch

Wielkość fontu
Kontrast