Pielęgniarstwo z dotacją projakościową w latach 2018-2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz jednostek organizacyjnych uczelni zakwalifikowanych do finansowania w latach 2018-2020 w ramach dotacji projakościowej. Na liście jest 25 wydziałów uczelni z całej Polski, w tym pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Każda z nagrodzonych jednostek otrzyma przez najbliższe 3 lata do miliona złotych rocznie na realizację kształcenia i dalszy rozwój.

Jak informuje w komunikacie resort nauki, przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów – prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2015-2017 oraz posiadanie kategorii naukowej A+ i A. Pod uwagę brano również posiadanie najwyższego procentowego udziału wyniku punktowego osiągniętego przez jednostkę naukową w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej w odniesieniu do najlepszego wyniku punktowego w grupie wspólnej oceny, w której skład wchodzi ta jednostka naukowa.

W najnowszym ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 pielęgniarstwo – obok 7 innych kierunków prowadzonych na UJ CM – zajęło pierwsze miejsce w kategorii „Ranking Kierunków Studiów”.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast