Sukces Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM!

W rankingu uczelni wyższych – przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – UJ CM został uznany za najlepszą uczelnię medyczną w kraju. W klasyfikacji kierunków medycznych i nauk o zdrowiu na pierwszym miejscu znalazły się kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM: pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, a miejsce drugie zajęło położnictwo.

Ranking Perspektyw jest jednym z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 uwzględnia siedem kryteriów mierzonych przez 14 wskaźników: prestiż (badanie opinii kadry akademickiej), absolwenci na rynku pracy (badanie opinii pracodawców oraz losów absolwentów), potencjał akademicki  (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe), efektywność naukowa (publikacje, cytowania, indeks Hirsha), potencjał dydaktyczny (dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe), innowacyjność (patenty i prawa ochronne) oraz dodatkowe (egzaminy na aplikacje prawnicze oraz zawodowe – w przypadku prawa oraz niektórych kierunków medycznych). Szczegółowe informacje na temat rankingu: http://bit.ly/2rm06n7


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast