Organizatorzy i prowadzący Dnia Otwartego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – Prof. dr hab. med. Tomasz Brzostek

Pełnomocnik Dziekana WNZ UJ CM ds. promocji – dr n. med. Anna Leja-Szpak

Z-ca Pełnomocnika – dr n. o zdr. Marta Barłowska-Trybulec

 

Pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Pracownia Podstaw i Teorii Pielęgniarstwa

 • Dr Iwona Bodys-Cupak
 • Dr Anna Majda
 • Dr Joanna Zalewska-Puchała
 • Dr Ewa Ziarko

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Pracownia Postaw Opieki Położniczej

 • Dr Kazimiera Płoch
 • Mgr Magdalena Humaj-Grysztar

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Zakład Opieki Ginekologicznej

 • Mgr Zdzisława Kolarczyk

Instytut Fizjoterapii Zakład Elektroradiologii

 • Dr Paulina Karcz
 • Mgr Eliza Borkowska

Instytut Fizjoterapii Zakład Fizjologii Medycznej

 • Dr Katarzyna Nawrot – Porąbka
 • Dr Joanna Szklarczyk

Instytut Fizjoterapii Zakład Fizjoterapii

 • Dr Marta Barłowska – Trybulec
 • Dr Bartosz Trybulec
 • Mgr Kamila Boczoń
 • Mgr Grzegorz Frankowski

Instytut Zdrowia Publicznego

 • Dr hab. Christoph Sowada
 • Dr Tomasz Bochenek

Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Żywienia Człowieka Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych

 • Dr Ewa Błaszczyk-Bębenek
 • Dr Magdalena Kozela
 • Dr Agnieszka Ostachowska-Gąsior
 • Dr Beata Piórecka
 • Dr Jaśmina Żwirska

Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Promocji Zdrowia

 • Mgr Sylwia Wójcik

Zakład Ratownictwa Medycznego

 • Mgr Andrzej Kopta

 

Studenckie Koła Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu

Samorząd Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Obsługa informatyczna: mgr Bartłomiej Bąk

Projekty graficzne: Studio GIT Przemysław Jasiński

KONTAKT: a.leja-szpak@uj.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast