Program szczegółowy Dnia Otwartego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – 20 marca 2020 r.

PIELĘGNIARSTWO

Sala 110 I piętro:

 • badanie układu sercowo-naczyniowego:
  • pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, z użyciem kardiomonitora oraz trenażera do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją ewaluacyjną,
  • wykonanie EKG oraz osłuchiwanie tonów serca na żywym człowieku.

Sala 124 I piętro:

 • podawanie leków i płynów infuzyjnych z użyciem pompy strzykawkowej i objętościowej,
 • wykonywanie wstrzyknięć domięśniowych z użyciem zaawansowanego modelu do iniekcji,
 • pokaz filmu –  Hipodermoclysis.

 

POŁOŻNICTWO 

Hall parter:

 • pokazy mody szpitalnej i akcesoriów przydatnych każdej przyszłej położnej,
 • chustonoszenie czyli noszenie dziecka w chuście tkanej i elastycznej,
 • sesja zdjęciowa z dedykowaną ramką #UJCM.

Sala 203 II piętro:

 • demonstracja kąpieli i ubierania noworodka,
 • pokaz na fantomach samobadania piersi oraz pobierania materiału do badania cytologicznego szyjki macicy,
 • pomiar miednicy kostnej oraz prezentacja chwytów Leopolda i technik prowadzenia porodu,
 • szycie tkanek miękkich.

Sala 207 II piętro:

 • prezentacja działalności Studenckiego Koła Naukowego Opieki Położniczej,
 • warsztaty dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy (konkurs z nagrodami).

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Sala 122 I piętro:

 • pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia – pokazy.

Sala 210 II piętro:

 • nauka zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).

 

ELEKTRORADIOLOGIA

Sala 012 parter:

 • pokaz różnych technik badania radiologicznego (RTG),
 • prezentacja rekonstrukcji 3D różnych struktur anatomicznych w tomografii komputerowej,
 • spirometria – pomiar pojemności życiowej płuc i drożności dróg oddechowych.

 

FIZJOTERAPIA

Aula parter:

 • pokaz i możliwości zastosowań przezskórnego badania elektromiograficznego (sEMG) oraz badania dynamometrycznego siły ścisku dłoni,
 • demonstracja technik masażu leczniczego oraz pokaz identyfikacji struktur narządu ruchu na żywym człowieku,
 • pokaz aplikacji i możliwe zastosowania kinesiotapingu.

 

ZDROWIE PUBLICZNE 

Sala 227 II piętro 10.30:

 • wykład – Co to jest SMOG i czy zagraża nam też w domach?

Hall parter:

 • Stoisko Promocja zdrowia:
  • gra „Koło Fortuny” – znajomość ważnych wydarzeń dotyczących zdrowia publicznego, wynalazków, ważnych osób.
 • Stoisko  Proste pomiary ważne dla zdrowia:
  • pomiary antropometryczne wraz z analizą składu ciała,
  • badanie narażenia na dym tytoniowy – pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

 

ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

Sala 227 II piętro godz. 11.15:

 • wykład – Czy rodzice antyszczepionkowcy powinni płacić dodatkowo za leczenie swoich dzieci?

Hall parter:

 • stoisko systemy zdrowotne (stanowisko komputerowe):
  • analiza poszczególnych systemów zdrowotnych w krajach OECD. Przegląd bazy Health Systems and Policy Monitor.
 • stoisko ubezpieczenie zdrowotne (stanowisko komputerowe):
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – jak i gdzie oraz dlaczego warto wyrobić?
  • Indywidualne Konto Pacjenta (IKP)- co to jest i jakie są korzyści założenia?
  • W której placówce jest najkrótsza kolejka oraz ile osób jest przed Tobą?
  • Jakie świadczenia zdrowotne i leki możesz uzyskać bezpłatnie w Polsce i zagranicą.