Komunikaty i informacje


Akademiki
Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2023/2024

23 maja 2023 roku włączona zostanie dla Państwa możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim CM na rok akademicki 2023/2024. Szczegółowe informacje dostępne na stronie […]


9 czerwca dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pana prof. dra hab. Tomasza Grodzickiego, Prorektora ds. Collegium Medicum, dzień 9 czerwca br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zarządzenie nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z 16 maja 2023 roku w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 9 czerwca 2023 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum zostało opublikowane […]


Karieroskop – nowy projekt badawczy z udziałem studentów i absolwentów UJ CM

Miło nam poinformować, że w  Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum rusza właśnie projekt badawczy „Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy” prowadzony przez międzywydziałowy zespół złożony z  wykładowców, pracowników administracji i studentów pod kierownictwem Pani dr hab. Agnieszki Pac. Celem projektu jest […]


Konsultacje „Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”

W dniu 8 maja rozpoczynają się ogólnouczelniane konsultacje „Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”, dokumentu mającego na celu wyznaczenie kierunków rozwoju Uczelni w zakresie ograniczania szkodliwego działania na klimat i przyrodę. Strategia została przygotowana w zgodzie z aktualną wiedzą naukową i misją Uczelni przez powołaną w 2021 r. przez Rektora UJ Radę Klimatyczną […]


Wykład otwarty - grafika
Trial Registries for Transparency and Accountability in Clinical Research

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium badawczym pt.: Trial Registries for Transparency and Accountability in Clinical Research, które poprowadzi dr Nicholas DeVito (Bennett Institute for Applied Data Science, Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, Wielka Brytania) […]