Komunikaty i informacje


ID.UJ POB qLife: Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego - konkurs
Konkurs #5 – Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #5 którego celem jest dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących minigrant w ramach tematyki badawczej […]


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021 w systemie USOSweb

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021. Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku […]


Ocena zajęć dydaktycznych 2021
Ocena zajęć dydaktycznych 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w zimowej edycji Oceny Zajęć Dydaktycznych. Aby wyrazić opinię o kursach, wystarczy wypełnić krótką, anonimową ankietę. Jest ona dostępna bezpośrednio w USOSweb pod adresem jakosc.uj.edu.pl/ankiety, a także w aplikacji Mobilny USOS UJ, którą można pobrać za pośrednictwem […]


Koncert noworoczny
Charytatywny Uniwersytecki Koncert Noworoczny – bilety już w sprzedaży

Koncert Noworoczny ma cel charytatywny – jest dedykowany służbom medycznym i pacjentom z dwóch uniwersyteckich szpitali, dla których mijający rok był szczególnym wyzwaniem: Szpitala Dziecięcego i Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Cały dochód z biletów zostanie przekazany przez KBF obu placówkom […]


Dr hab Christoph Sowada został członkiem Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP
Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ członkiem Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP

8 grudnia w Warszawie Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w obecności przewodniczącej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery wręczył nominacje członkom nowo powołanego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.  W gronie ekspertów znalazł się dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Nauk o Zdrowiu […]
Wielkość fontu
Kontrast