OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 1

Kraków, dnia 14.02.2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 1

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że na zebraniu wyborczym, pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzonym w dniu 13.02.2024 roku delegatami do Zgromadzenia Delegatów zostały wybrane:

  1. Mgr Magdalena Czeszyk
  2. Mgr Beata Gawęska – Kozaczkiewicz
  3. Inż. Patrycja Pięta

 

 

 

Z up. Przewodniczącej
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Ewelina Górowska-Wójtowicz
Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej