Zmiana organizacji pracy Dziekanatu w dniach 1-10.09.2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 1-10.09.2020 trwają wpisy kandydatów na studia. W związku z powyższym uprzejmie zawiadamiamy, że kontakt z dziekanatem będzie utrudniony. Na wszelkie maile będziemy odpowiadać w kolejności zgłoszeń. Wszelkie wizyty w budynku wydziału prosimy w tym terminie ograniczyć do minimum. Przyjmowane będą tylko osoby umówione na spotkania poprzez kalendarz MS Office po ich wcześniejszej akceptacji .