Programy oferowane przez College of Medicine and Veterinary Medicine – University of Edinburgh

The Edinburgh Summer School

Zachęcamy do udziału w programie The Edinburgh Summer School in Clinical Education (ESSCE). Szczegóły dotyczące finansowania, regulaminu i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/medicine-vet-medicine/summer-school

Stypendia dla młodych naukowców

W związku z podpisaniem w dniu 23 października 2013 roku, przez Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, Pana prof. dr hab. Piotra Laidlera Memorandum of Understanding pomiędzy The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine  oraz Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oferowane są nowe możliwości aplikowania o stypendia dla młodych naukowców. Szczegóły oraz dane do kontaktu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich: http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/programy