Jak przejrzyście przygotować sprawozdanie z wykonywania obowiązków

Mając na calu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 przypominamy wytyczne dot. sposobu załatwiania spraw oraz instrukcję umawiania spotkań w Dziekanacie WNZ, obowiązujące od 25 maja 2020 do odwołania: https://wnz.cm.uj.edu.pl/strona-glowna/dziekanat/

 

Sprawozdanie powinno być złożone w wersji papierowej w skoroszycie.

W tym celu należy:

  1. Pobrać wzór druku Sprawozdania (wzór),
  2. W programie Word uzupełnić odpowiednie pozycje zwracając szczególną uwagę na instrukcje, co powinien zawierać dany punkt,
  3. Uzyskać opinię i ocenę opiekuna naukowego oraz stosowny podpis,
  4. Dołączyć ponumerowane załączniki, zgodnie z instrukcjami w poszczególnych częściach Sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonywania obowiązków składa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.

Jeżeli planowane jest złożenie Uzupełnienia Sprawozdania (obejmującego okres od 01.07. do 30.09.), w terminie do 30 czerwca należy złożyć Sprawozdanie wraz z pisemną informacją dla kierownika studiów doktoranckich o zamiarze złożenia Uzupełnienia Sprawozdania.

Uzupełnienie Sprawozdania z wykonywania obowiązków (wzór) składa się w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.