Władze

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

Prodziekan ds. dydaktycznych
prof. dr hab. Maria Kózka 

 

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

 

Prodziekan ds. rozwoju naukowego
dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ