Władze

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 

Prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

 

Prodziekan ds. studenckich 
prof. dr hab. Roman Nowobilski

 

Wielkość fontu
Kontrast