Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk o zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel./fax 12 632 48 81

Kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dr hab. Alicja Domagała
Przyjmowanie stron po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie wysyłając wiadomość na adres e-mail alicja.domagala@uj.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów:
mgr Dominika Nalepa
poniedziałek: 10.00 – 14.00
wtorek: 10.00 – 14.00
środa: 13.00 – 15.00
czwartek: 10.00 – 14.00
piątek: 10.00 – 14.00
tel. 12 634 33 97 wew. 48
e-mail: studia.doktoranckie.wnz@uj.edu.pl


Tok studiów
BHP
Harmonogram zajęć
Program kształcenia
Dokumenty dla uczestników studiów
Materiały dydaktyczne
Świadczenia (Pomoc materialna)
Stypendia doktoranckie
Kredyty dla doktorantów
Domy studenckie