OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 3

Kraków, dnia 28.02.2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 3

 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że na zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przeprowadzonym w dniu 28.02.2024 roku o godz. 13.00 Elektorami do Kolegium Elektorów zostali wybrani:

  1. Prof. dr hab. Agnieszka Gniadek
  2. Prof. dr hab. Maria Kózka
  3. Dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
  4. Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
  5. Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
  6. Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ

 

 

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Anna Leja-Szpak