Pismo Prodziekana ds. dydaktycznych WNZ UJ CM w sprawie przekazywania wstępnej tematyki prac dyplomowych

 

3 Kraków, dnia 23 stycznia 2023 r. 

780.084.1.2023

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Promotorzy prac dyplomowych
na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do Dziekanatu WNZ UJ CM drogą mailową wstępnej tematyki prac oraz propozycji dwóch recenzentów do każdej pracy dyplomowej, której są Państwo opiekunem do dnia 24 lutego br.  

Przesłana tematyka zostanie umieszczona na stronie Wydziału w zakładce dla studentów/studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie/prace dyplomowe i egzamin dyplomowy/ wykaz tematów prac dyplomowych na kierunkach WNZ i będzie stanowić bazę porównawczą dla wszystkich promotorów. W sytuacji stwierdzenia, iż zgłoszony temat pracy dyplomowej jest identyczny jak temat istniejący w bazie lub zgłoszony w danym roku akademickim, istnieje konieczność zmiany tematu pracy.

Jednocześnie przypominam, iż  na trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony, ale nie później niż do 1 września, studenci zobowiązani są do zgłoszenia do Dziekanatu WNZ UJ CM drogą e-mailową ostatecznego tytułu pracy dyplomowej zaakceptowanego przez Promotora.

 

 

z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Maria Kózka,
Prodziekan ds. dydaktycznych
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM