Zasady przyznawania przeliczników w odniesieniu do zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem e-learningu w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Dyrektora Centrum Zdalnego Nauczania uprzejmie informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem zasad e-learningu na rok akademicki 2019/2020. W załączeniu znajdują się nowe wytyczne a także załącznik nr 1. Na etapie składania do Prodziekan ds. dydaktycznych Pani dr hab. Marii Kózki, prof. UJ deklaracji o zajęciach, które zamierzacie Państwo prowadzić w formie e-learningu – stosujecie Państwo załącznik nr 1.

W porozumieniu z Dyrekcją CZN proszę (o ile sprawa Państwa dotyczy) o wycofanie Państwa deklaracji przesłanych w inny sposób (do innych adresatów dowolną drogą np. do Instytutów, CZN). Rozpatrywane będą zgłoszenia wyłącznie wg nowych zasad tj. za pośrednictwem przesłanego do Dziekanatu do dnia 21 października załącznika nr 1. Tym samym, tracą moc zasady dla roku 2019/2020 opisane w dokumencie z 3.10.2018 r.

 

Załączniki:
Nowe wytyczne
Załącznik nr 1