Informacja o liczbie oferowanych miejsc

MOSTUM – liczba oferowanych miejsc na WNZ w roku akademickim 2022/2023.

 

Kierunek studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Liczba miejsc w roku akademickim 2022/2023

semestr zimowy

semestr letni

elektroradiologia

pierwszego stopnia

stacjonarne

1

1

Fizjoterapia

jednolite magisterskie

stacjonarne

3

3

pielęgniarstwo

pierwszego stopnia

stacjonarne

2

2

pielęgniarstwo

drugiego stopnia

stacjonarne

2

2

położnictwo

pierwszego stopnia

stacjonarne

2

2

położnictwo

drugiego stopnia

stacjonarne

2

2

ratownictwo medyczne

pierwszego stopnia

stacjonarne

2

2