Informacja o liczbie oferowanych miejsc

MOSTUM – liczba oferowanych miejsc na WNZ w roku akademickim 2024/2025.

 

Kierunek studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Liczba miejsc w roku akademickim 2024/2025

semestr zimowy

semestr letni

Elektroradiologia

pierwszego stopnia

stacjonarne

1

1

Elektroradiologia

drugiego stopnia

stacjonarne

1

1

Fizjoterapia

jednolite magisterskie

stacjonarne

3

3

Pielęgniarstwo

pierwszego stopnia

stacjonarne

2

2

Pielęgniarstwo

drugiego stopnia

stacjonarne

2

2

Położnictwo

pierwszego stopnia

stacjonarne

2

2

Położnictwo

drugiego stopnia

stacjonarne

2

2

Ratownictwo Medyczne

pierwszego stopnia

stacjonarne

2

2