Realizacja procedur

4.1. Program studiów

Procedura 4.1.1.:

Procedura 4.1.2.:

Procedura 4.1.4.:

Procedura 4.1.5.:

Procedura 4.1.6.:

Procedura 4.1.7.:

4.2. Rozwój kadry

Procedura 4.2.1.:

Procedura 4.2.2.:

Procedura 4.2.4.:

4.3. Infrastruktura dydaktyczna

Procedura 4.3.2.:

4.4. Mobilność studentów

Procedura 4.4.:

4.5. Tworzenie środowiska sprzyjającego studiowaniu

Procedura 4.5.2.:

Procedura 4.5.3.:

4.6. Otoczenie społeczno-gospodarcze

Procedura 4.6.3.:

4.7. Raporty projakościowe

Procedura 4.7.1:

Procedura 4.7.2:

Inne: