Wykorzystanie MS Teams i MS Forms w procesie egzaminowania na UJ

Szanowni Państwo,

Egzaminy z użyciem Teams i Forms

W odpowiedzi na liczne pytania kierowane do nas, a dotyczące wykorzystania MS Teams i MS Forms do realizacji zdalnych egzaminów, przygotowaliśmy dla Państwa dokument Wykorzystanie MS Teams do realizacji egzaminów – dobre praktyki. Dokument ten przedstawia najlepsze (a czasami najprostsze)  – według nas – sposoby użycia tych narzędzi w procesie egzaminowania. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, który dostępny jest na stronie Działu Infrastruktury Sieciowej – https://dis.uj.edu.pl

Proponujemy także Państwu udział w otwartych, zdalnych spotkaniach konsultacyjnych w tym temacie. Będziemy na Państwa czekać na dwóch spotkaniach online:

Publikowanie PDF bez możliwości pobierania

Dodatkowo opracowaliśmy dla Państwa sposób udostępniania dokumentu PDF w zespole Teams w sposób uniemożliwiający pobranie tego dokumentu. Procedura opisana jest w dokumencie Udostępnianie pliku bez możliwości jego pobrania – MS Teams dostępnym na stronie Działu Infrastruktury Sieciowej.

 

Pozdrawiamy serdecznie,
mgr Kinga Lechowicz
mgr inż. Lucjan Stalmach
Dział Infrastruktury Sieciowej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie