Przedstawiciele na kadencję 2016-2020

Pełnomocnicy Dziekana

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski – Pełnomocnik Dziekana ds. internacjonalizacji
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr hab. Anna Leja-Szpak/ z-ca dr Marta Barłowska-Trybulec – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ds. promocji
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Pełnomocnika Dziekana ds. tworzenia zaplecza badawczego dla jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Kierownicy studiów

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – kierownik studiów na kierunku elektroradiologia
 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – kierownik studiów na kierunku fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – kierownik studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – kierownik studiów na kierunku ratownictwo medyczne
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – kierownik studiów na kierunkach: zdrowie publiczne, organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej (Instytut Zdrowia Publicznego)
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ – kierownik studiów podyplomowych: Hospital based HTA – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych

Koordynatorzy kierunków studiów

 • dr Anna Dubis – elektroradiologia
 • dr Bartosz Trybulec – fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • mgr Kamila Boczoń – fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
 • mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Ewa Ziarko – pielęgniarstwo studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
 • dr Małgorzata Dziubak, mgr Elżbieta Sibiga – położnictwo
 • mgr Małgorzata Sulej/ z-ca mgr Andrzej Kopta – ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Stojgniew Sitko – zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • dr Bartosz Balcerzak – zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
 • dr Ewa Kocot – organizacja i ekonomika ochrony zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • mgr Anna Szetela – EuroPubHealth (harmonogramy zajęć, rezerwacja sal)
 • dr Tomasz Bochenek – EuroPubHealth (praktyki studenckie, egzaminy dyplomowe)
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – EuroPubHealth (koordynator ścieżki)

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania

 • prof. dr hab. Maria Kózka – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski – z-ca przewodniczącej
 • dr Anna Dubis (elektroradiologia)
 • dr Bartosz Trybulec (fizjoterapia)
 • mgr Kamila Boczoń (fizjoterapia)
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo)
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo)
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo)
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo)
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne)
 • mgr Anna Szetela (zdrowie publiczne)
 • dr Ewa Kocot (organizacja i ekonomika ochrony zdrowia)
 • Agnieszka Anyżek (administracja)
 • mgr Ewa Graca (administracja)
 • student: elektroradiologia
 • student: fizjoterapia
 • student: organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • student: pielęgniarstwo
 • student: położnictwo
 • student: ratownictwo medyczne
 • student: zdrowie publiczne

Opiekunowie lat

 • Elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  II rok – lek med. Małgorzata Dobrowolska-Bąk
  III rok – mgr Eliza Borkowska
   
 • Fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – mgr Bożena Latała
  II rok – mgr Ewa Wodka-Natkaniec
   
 • Fizjoterapia studia niestacjonarne drugiego stopnia
  I rok – mgr Anna Pilch
  II rok – mgr Kamila Boczoń
 • Fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie
  I rok – mgr Grzegorz Frankowski
  II rok – mgr Barbara Ćwiertnia
  III rok – mgr Katarzyna Lubomska
   
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Joanna Zalewska-Puchała/ z-ca dr Marta Kasper
  II rok – dr Ewa Kawalec-Kajstura/ z-ca mgr Mieczysława Perek
  III rok – dr Anita Orzeł-Nowak/ z-ca dr Anna Piskorz
   
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Grażyna Puto/ z-ca mgr Marcelina Podstawa
  II rok – dr Anna Gawor/ z-ca dr Agata Reczek
   
 • Położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Anna Mierzwa/ z-ca mgr Jadwiga Gierczak
  II rok – mgr Paul Janczyk/ z-ca mgr Klaudia Sieńko-Hans
  III rok – mgr Patrycja Ostrogórska/ z-ca mgr Wioletta Wolska
   
 • Położnictwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Genowefa Gaweł/ z-ca dr Kazimiera Płoch
  II rok – mgr Anna Kliś-Kalinowska/ z-ca dr Patrycja Zurzycka
   
 • Ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Zofia Kłapa
  II rok – mgr Andrzej Kopta
  III rok – dr Magdalena Żurowska-Wolak
   
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
  II rok – dr Ewa Błaszczyk-Bębenek
  III rok – dr Renata Wolfshaut-Wolak
   
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Ekaterina Kissimova-Skarbek
  II rok – dr Jaśmina Żwirska
 • Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Michał Zabdyr-Jamróz
  II rok – dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Mobilność studentów

mgr Anna Szetela – Wydziałowy Koordynator ds. programu Erasmus+ i wymiany studenckiej

Koordynatorzy ds. wymiany studenckiej na poszczególnych kierunkach:

 • mgr inż. Eliza Borkowska – Elektroradiologia
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały – Fizjoterapia
 • dr Iwona Malinowska-Lipień – Pielęgniarstwo
 • mgr Patrycja Ostrogórska – Położnictwo
 • mgr Marek Maślanka – Ratownictwo Medyczne
 • mgr Anna Szetela – Zdrowie Publiczne
 • mgr Anna Szetela – Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodniczący
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko – nauczyciel akademicki
 • przedstawiciel studentów
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • mgr Edyta Gądor – przedstawiciel administracji
 • mgr Kamila Wełna – przedstawiciel administracji

Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WNZ UJ CM

 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – elektroradiologia
  dr hab. Izabela Herman-Sucharska, prof. UJ – przewodnicząca
  dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  mgr Piotr Malisz
  przedstawiciel studentów
  dr hab. Tadeusz Popiela – przedstawiciel pracodawców
  Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – fizjoterapia
  dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – przewodnicząca
  dr Agnieszka Śliwka
  dr hab. Agnieszka Mazur-Biały
  dr Magdalena Jaworek
  przedstawiciel studentów
  dr Rafał Trąbka – przedstawiciel pracodawców
  mgr Anita Wąs – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – pielęgniarstwo
  dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca
  dr Ilona Kuźmicz
  dr Grażyna Cepuch
  mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka
  przedstawiciel studentów
  mgr Mirosława Dzikowska – przedstawiciel pracodawców
  mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – położnictwo
  dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca
  dr Barbara Prażmowska
  dr Renata Madetko
  mgr Patrycja Ostrogórska
  mgr Renata Tokarska
  przedstawiciel studentów
  mgr Maria Beczkowicz – przedstawiciel pracodawców
  mgr inż. Anna Rzeszutek-Sosińska – przedstawiciel administracji

 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – ratownictwo medyczne
  prof. dr hab. Zbigniew Kopański – przewodniczący
  mgr Andrzej Kopta
  mgr Marek Maślanka
  przedstawiciel studentów
  lek. Piotr Puc – przedstawiciel pracodawców

 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach – zdrowie publiczne
  oraz organizacja i ekonomika ochrony zdrowia

  dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ – przewodniczący
  dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
  dr Tomasz Bochenek
  dr Urszula Stepaniak
  przedstawiciel studentów
  mgr Sylwia Grzesiak-Ambroży – przedstawiciel pracodawców
  dr Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych
  mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
  dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ – przewodnicząca
  dr Renata Wolfshaut-Wolak
  mgr Barbara Bulanowska – przedstawiciel pracodawców
  przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021

Komisja Stypendialna dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021

Komisja doktorancka

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Piotr Popik
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – przewodnicząca
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
 • dr Stojgniew Sitko
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Wydziałowa doktorancka komisja stypendialna

 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Wydziałowa Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 • dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jan Bilski
 • dr hab. Mirosław Szura, prof. UJ

Wydziałowa Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
 • mgr Krzysztof Gajda
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

Wydziałowa Komisja ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry

 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu

Obsługa stron internetowych