Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) ul. Medyczna 7

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Sala środowiskowa (z karetką):

 • pokazy praktycznych umiejętności:
  • medycznych czynności ratunkowych i resuscytacji krążeniowo-oddechowej (tamowanie krwotoków, udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja, farmakoterapia z użyciem zestawów do wkłuć doszpikowych, monitorowanie i elektroterapia z użyciem defibrylatorów, uciskanie klatki piersiowej z użyciem dedykowanych urządzeń do RKO), 
  • wyposażenia ambulansu, funkcji noszy transportowych, metod transportu pacjentów w stanie zagrożenia życia,
  • zastosowania ultrasonografii POCUS w stanach zagrożenia życia, protokół FAST (poszukiwanie cech krwawienia po urazach), protokół BLUE (ocena płuc w niewydolności oddechowej),
  • medycyny pola walki (zaopatrzanie ran postrzałowych, badanie i postępowanie w warunkach bojowych zgodnie z wytycznymi TCCC),
 • zapoznanie z działalnością SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych,
 • spotkania ze studentami i absolwentami ratownictwa medycznego.

 

 

 

PIELĘGNIARSTWO

 

Sala 1 (intensywnej terapii):

 • Jak udrożnić drogi oddechowe u osoby nieprzytomnej? – bezprzyrzadowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych (z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, masek typu i-gel), wentylacja z użyciem maski twarzowej i worka samorozprężalnego (ambu).
 • Jaki pacjent oraz w jaki sposób trafia na oddział anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT)?. – charakterystyka pacjentów hospitalizowanych w OAiIT. Kompetencje pielęgniarki w OAIIT.

Sala 2 (intensywnej terapii):

 • Co się dzieje z pacjentem przyjmowanym do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii? – prezentacja sprzętu medycznego stosowanego w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT). Przedstawienie oraz pokaz pomiarów podstawowych i rozszerzonych parametrów życiowych u pacjenta zaintubowanego przywiezionego przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) i przyjętego do oddziału:
  • możliwość pomiaru parametrów podstawowych: m.in. ciśnienia tętniczego krwi, saturacji krwi, tętna i akcji serca, temperatury różnymi metodami, zapisu EKG, oceny szerokości źrenic, osłuchiwania płuc,
  • możliwość pomiaru parametrów rozszerzonych: m.in. pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą z użyciem cewnika założonego do tętnicy, zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i ocena diurezy, zakładanie zgłębnika żołądkowego i żywienie chorego, przetaczanie krwi.

Sala środowiskowa (z karetką):

 • Pomocy! Człowiek nieprzytomny! Zasady prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) w praktyce w nagłych wypadkach z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Jak się zachować po przyjeździe karetki? Przeniesienie poszkodowanego do karetki. Pielęgniarka systemu w zespole ratownictwa medycznego.

Zapoznanie z działalnością SKN Intensywnej Opieki przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Spotkania ze studentami pielęgniarstwa.

 

 

POŁOŻNICTWO

Sala 1.26:

 • zapoznanie z działalnością SKN Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka,
 • spotkania ze studentami położnictwa,
 • warsztaty skoncentrowane na mięśniach dna miednicy. Biorący w nich udział zdobędą umiejętności w zakresie: wiedzy o anatomii mięśni dna miednicy, praktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz skoordynowania ich z oddechem,
 • wykład „Podstawowa profilaktyka raka piersi w wersji domowej” połączony z warsztatem samobadania piersi.

Sala porodowa godz. 14:00-15:00:

 • „Pierwsza wizyta u ginekologa. Czego się spodziewać, jakie badania nas czekają, o co może zapytać lekarz i nie tylko”- pogadanka połączona z prezentacją sali oraz sprzętów wykorzystywanych w trakcie badań ginekologicznych