OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 8

Kraków, dnia 6.06.2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NR 8

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, przeprowadzonym w dniu 6.06.2024 roku, przedstawicielami do Rady Wydziału zostali wybrani:

  • dr Tomasz Bochenek
  • dr Ewa Czaja
  • dr Alicja Jurecka
  • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  • dr Beata Piórecka
  • dr Anna Szetela

 

 

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Anna Leja-Szpak