Pomoc materialna

Koordynatorzy:

 

Przepisy:

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 113 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2022 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu  Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 47 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 września 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Uchwała nr 6/XIV/2018 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UJ ze środków funduszu pomocy materialnej

Informacje dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

W zaświadczeniach z urzędu skarbowego musi być ujęty pkt. 30f.

Druki: