Organizatorzy i prowadzący Dnia Otwartego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Zespół organizacyjny:

 • dr hab. Anna Leja-Szpak – Pełnomocnik Dziekana WNZ UJ CM ds. promocji,
 • mgr Paweł Jasnowski – specjalista ds. social mediów,
 • Franciszek Lewiński – Przewodniczący Samorządu Studentów WNZ UJ CM.

Studenckie koła naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • SKN Intensywnej Opieki przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego – opiekunowie: dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ, dr KatarzynaWojnar-Gruszka; przewodnicząca – Justyna Łuczak,
 • SKN Badań Naukowych w Pielęgniarstwie – opiekunowie: dr Renata Wolfshaut-Wolak, dr Anna Nowacka; przewodnicząca – Sara Kwapniewska,
 • SKN Elektromiografii – opiekunowie: dr Joanna Zyznawska, mgr Grzegorz Frankowski; przewodnicząca – Aleksandra Skorupa,
 • SKN Fizjoterapii Uroginekologicznej – opiekun – dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ; przewodnicząca – Weronika Milka,
 • SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych – opiekun – mgr Jakub Będkowski; przewodniczący Sara Miernik,
 • SKN Pielęgniarstwa Neonatologicznego – opiekunowie: dr Barbara Prażmowska, dr Patrycja Ostrogórska-Gonszewska; przewodnicząca – Sofiya Mahnyuk,
 • SKN Opieki Położniczej – opiekunowie: dr Renata Madetko, mgr Magdalena Humaj – Grysztar, mgr Julia Nawrot; przewodnicząca – Aleksandra Borowiec,
 • SKN Podstaw Pielęgniarstwa – opiekunowie: dr Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ, dr Alicja Kamińska; przewodnicząca – Joanna Jonkisz,
 • SKN Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka – opiekunowie: dr Justyna Kot, dr Dorota Matuszyk, mgr Zdzisława Kolarczyk; przewodnicząca – Daria Rakoczy-Pitala.

Ponadto:

 • dr Anna Majda, prof. UJ,
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka,
 • dr Anna Pilch,
 • dr Beata Piórecka,
 • dr Joanna Szklarczyk,
 • dr Michał Zabdyr-Jamróz,
 • mgr Bartłomiej Bąk – projekt i oprawa graficzna,
 • mgr Bogumiła Baran-Osak,
 • mgr Jadwiga Barańska,
 • mgr Karolina Skubisz,
 • mgr Jadwiga Surówka,
 • Natalia Kalina – projekt i oprawa graficzna,
 • Jakub Dulniak.