Organizatorzy i prowadzący Dnia Otwartego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Zespół organizacyjny:

 • Dr hab. Anna Leja-Szpak – Pełnomocnik Dziekana WNZ UJ CM ds. promocji
 • Mgr Franciszek Lewiński – Przewodniczący Samorządu Studentów WNZ UJ CM
 • Samorząd Studentów WNZ UJ CM

Studenckie koła naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • SKN Intensywnej Opieki Medycznej – opiekunowie: dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ, dr KatarzynaWojnar-Gruszka; przewodnicząca – Justyna Łuczak,
 • SKN Elektromiografii – opiekunowie: dr Joanna Zyznawska, prof. UJ, mgr Grzegorz Frankowski; przewodnicząca – Aleksandra Skorupa,
 • SKN Fizjoterapii – opiekun – dr Grzegorz Mańko, przewodnicząca – Anna Kasprzyk,
 • SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych – opiekun – mgr Jakub Będkowski; przewodniczący – Krzysztof Ustimowicz,
 • SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego – opiekunowie – mgr Marek Maślanka, mgr Bartłomiej Czyż; przewodnicząca – Julia Pieczykolan,
 • SKN Pielęgniarstwa Internistycznego – opiekunowie – dr Ilona Kuźmicz, dr Ewa Kastura-Kawalec, dr  Agata Reczek, przewodniczący – Konrad Tomczyk,
 • SKN Opieki Położniczej – opiekunowie:, mgr Magdalena Humaj – Grysztar, dr Julia Nawrot, dr Renata Madetko; przewodnicząca – Julia Pałka,
 • SKN Podstaw Pielęgniarstwa – opiekunowie: dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ, dr Alicja Kamińska, mgr karolina Walas; przewodnicząca – Joanna Jonkisz.

 

Ponadto:

 • Mgr Bogumiła Baran-Osak
 • Mgr Aleksandra Burtan
 • Dr Maciej Furman
 • Dr hab. Magdalena Kozela
 • Dr hab. Anna Majda, prof. UJ
 • Mgr Monika Matusiak
 • Dr Anna Pilch
 • Dr Beata Piórecka
 • Mgr Anita Podlewska
 • Mgr Jadwiga Surówka
 • Mgr Kinga Szwajca
 • Gabriela Surówka – projekt i oprawa graficzna
 • Mgr Bartłomiej Bąk – strona internetowa
 • Mgr Paweł Jasnowski – promocja i social media