Pomoc materialna

Krok po kroku – jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora

 

 

Kompletną dokumentację należy dostarczyć do Dziekanatu na dwa możliwe sposoby:

  • przesłać pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (z dopiskiem „świadczenia”), 
  • złożyć w Dziekanacie (skrzynka obok portierni).

Świadczenia - przepisy
Domy studenckie UJ CM
Koordynatorzy
Pozostałe fundusze stypendialne
COVID-19 przepisy przejściowe
Stypendium Rektora dla studentów UJ CM
Solidarni z Ukrainą - wsparcie finansowe