Pomoc materialna

Krok po kroku – jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora

 

Koordynatorzy:

 

Kompletną i podpisaną dokumentację związaną ze świadczeniami proszę wysyłać listem poleconym na adres Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków lub wrzucić do skrzynki mieszczącej się obok portierni w budynku na ul. Michałowskiego 12.


Świadczenia - przepisy
Domy studenckie UJ CM
Stypendium Rektora dla studentów UJ CM
Pozostałe fundusze stypendialne