Studia pierwszego stopnia

Informacje dotyczące rekrutacji na pierwszy rok studiów znajdują się na stronie internetowej Działu Rekrutacji na Studia UJ 

Katalog studiów, terminy, rejestracja:  https://irk.uj.edu.pl/

Kontakt z Dziekanatem w sprawie rekrutacji:
tel.: 12 634 33 97 wew. 30
e-mail: rekrutacja.wnz@uj.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem.

Regulamin rozmowy kwalifikacyjnej dla cudzoziemców


Elektroradiologia – czym jest właściwie? Są to studia, które uczą wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne). Ich celem jest wykształcenie nowej kadry dla potrzeb opieki zdrowotnej kraju, a zwłaszcza szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Podstawą kształcenia na kierunku elektroradiologia jest wiedza ogólna z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk społecznych.

Elektroradiologia jest kierunkiem wyjątkowym – nie tylko nie znajdziesz nic podobnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także w całym kraju istnieje tylko kilka uczelni wyższych prowadzących studia o podobnym programie.


Kierunku pielęgniarstwo być może nie trzeba przedstawiać, ale warto sprawdzić, jaką ofertę przygotował Uniwersytet Jagielloński. Dbając o najwyższy poziom jakości kształcenia i profesjonalne przygotowanie do zawodu, studentkom i studentom pielęgniarstwa zapewniamy: nowoczesny program nauczania, kadrę z dużym doświadczeniem dydaktycznym i dorobkiem naukowym, nowocześnie wyposażone pracownie do nauczania umiejętności pielęgniarskich w warunkach symulowanych, dostęp do najlepszych zakładów opieki zdrowotnej, w których odbywa się kształcenie praktyczne (głównie baza Szpitala Uniwersyteckiego), przygotowanie do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak również prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego. Kierunek pielęgniarstwo od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu opracowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje:

  1. miejsce w latach 2019-2022 w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy”.

Położnictwo to bardzo praktyczne studia przygotowujące do konkretnego zawodu, więc jeśli stawiasz na konkret i praktykę – zapraszamy! Kształcenie na kierunku położnictwo zakłada najwyższą jakość przygotowania absolwentów kompetentnych do pracy w zawodzie położnej, prezentujących samodzielność zawodową, poczucie odpowiedzialności wobec podmiotów opieki i respektujących zasady etyki ogólnej i zawodowej. Czego nauczysz się na tych studiach? Główne kierunki to: opieka nad kobietą i jej rodziną w okresie ciąży, porodu i połogu; opieka nad noworodkiem w szpitalu i środowisku domowym, w tym również dzieckiem przedwcześnie urodzonym; jakość życia kobiet z rozpoznaną chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi w trakcie leczenia i po jego zakończeniu; wpływ odżywiania w różnych fazach życia i stanach zdrowia kobiety; ocena stanu wiedzy społeczeństwa dotyczącą zachowań prozdrowotnych; wielokulturowe uwarunkowania opieki nad kobietą i jej rodziną; relacje położna-pacjentka; występowanie drobnoustrojów w środowisku szpitalnym a ryzyko zakażeń. Chyba nikogo też nie trzeba przekonywać, że istnieje ciągle zapotrzebowanie na dobrze wykształconą i przygotowaną kadrę położniczą, a także że wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa rośnie potrzeba przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Kierunek położnictwo od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu opracowywanym przez „Perspektywy”.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje:

  1. miejsce w latach 2019-2022 w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy”.

Być może już wiesz, że chcesz zostać ratownikiem medycznym i nieść pomoc, być może dopiero szukasz kierunku, gdzie będziesz starał się odnaleźć. Wybierz ratownictwo medyczne, zdobądź umiejętności i kwalifikacje, znajdź pracę w dogodnym dla Ciebie miejscu. Szukasz wyzwania? Wybierz ambulans, helikopter, wóz strażacki. Pracuj w ratownictwie górskim, wodnym, policji, jednostce antyterrorystycznej, wojsku – podejmuj samodzielne decyzje. Nie szukasz wyzwań, a chcesz ratować – wybierz szpitalny oddział ratunkowy wykonuj zlecone czynności, realizuj się, ratuj.

Zastanawiasz się jak będą wyglądać studia? Nie stresuj się, uczymy etapowo. Będziesz musiał opanować podstawową teorię, natomiast większość czasu spędzisz w warunkach symulacji medycznej i na zajęciach praktycznych, aby być dobrze przygotowanym oraz pewnym swoich decyzji i umiejętności. Studia są atrakcyjne, zajęcia odbywają się w centrach symulacji medycznej czy warunkach wirtualnej rzeczywistości. Integralną częścią studiów są praktyki w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych czy obóz szkoleniowo-sprawnościowy, w trakcie którego studenci zapoznają się z podstawowymi technikami ratownictwa górskiego i wodnego.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje:

  1. miejsce w 2022 roku w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy”.

Zarządzanie w ochronie zdrowia, studia prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej, to oferta skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.


Zdrowie publiczne? Niby każdy wie o co chodzi, ale cóż to właściwie za studia? Otóż to studia interdyscyplinarne, szalenie ciekawe i unikatowe w skali całego kraju. Na samym UJ nie znajdziecie oferty programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się. W skali kraju są one wyjątkowe ze względu na pogłębione wielokierunkowe podejście do zdrowia, populacji i sposobów jego ochrony. Realizację takiego charakteru studiów gwarantuje doświadczony zespół nauczycieli akademickich wykształconych w różnych dyscyplinach: nauk o zdrowiu, nauk ekonomicznych, prawnych, politycznych oraz nauk o zarządzaniu. Wyjątkowość i najwyższy poziom kształcenia potwierdzają pierwsze miejsca zajmowane przez kierunek, nieprzerwanie od wielu lat, w ogólnopolskim rankingu Perspektyw.

Kierunek zdrowie publiczne obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin i dyscyplin nauki oraz obszarów praktyki, w szczególności jednak z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych. Innowatorskie, interdyscyplinarne i całościowe podejście do problemu zdrowia populacji i jego ochrony – to plusy tego kierunku na UJ. Zastanawiacie się jaką pracę można podjąć po tych studiach? Lista jest bardzo długa! Czekają na Was stanowiska kierownicze i stanowiska samodzielne w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także stanowiska w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej (publicznej i prywatnej), inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne, przemyśle farmaceutycznym i medycznym, organizacjach międzynarodowych.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje:

  1. miejsce w latach 2019-2022 w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy”.
  2. Wyróżnienie kierunku zdrowie publiczne dotacją projakościową przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 roku, przyznawaną najlepszym w Polsce kierunkom studiów.