Komunikat nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Kraków, dnia 5.02.2024

 

 

Komunikat nr 1
Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

 

Szanowni Państwo, 

zapraszam pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum niebędących nauczycielami akademickimi na zebranie wyborcze w celu dokonania wyboru delegatów do Zgromadzenia Delegatów. Zgromadzenie Delegatów dokona wyborów członków Kolegium Elektorów UJ oraz członków Senatu.

Zebranie  odbędzie się w dniu 13.02.2024 roku o godz. 9.00, w sali 02 (aula, parter) w budynku przy ul Michałowskiego 12.

 

 

 

 

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Anna Leja-Szpak