Wykaz koordynatorów

Jednostka

Koordynator

Zakład Filozofii i Bioetyki

dr Weronika Chańska

Zakład Psychologii Zdrowia

mgr Jacek Mesterhazy

Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

dr Anna Nowacka

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

dr Iwona Malinowska-Lipień

Katedra Biologii Medycznej; Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

dr Barbara Macura

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

dr Joanna Zalewska-Puchała
dr Alicja Kamińska

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

mgr Magdalena Humaj-Grysztar

Zakład Zdrowia Matki i Dziecka

dr Magdalena Panek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Katarzyna Czyżowicz
dr Katarzyny Wojtas

Zakład Promocji Zdrowia

mgr Marcin Grysztar
mgr Anna Tubek

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

mgr Anna Szetela

Zakład Zdrowia i Środowiska

dr Bartosz Balcerzak

Zakład Żywienia Człowieka

dr Jaśmina Żwirska

Zakład Gospodarki Lekiem

mgr Rafał Nowak

Zakład Informacji Naukowej

mgr Maja Nowak – Bończa

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych

dr Artur Romaszewski

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych

dr Renata Wolfshaut-Wolak

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

dr Ewa Kocot

Klinika Rehabilitacji

dr Tomasz Maicki

Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej

dr Anna Spannbauer

Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

dr Agnieszka Śliwka

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

mgr Magdalena Mazur

Zakład Chorób Kości i Stawów

dr Jarosław Amarowicz

Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

mgr Ewa Nitecka

Zakład Fizjologii Medycznej

dr Joanna Szklarczyk

Klinika Ortopedii i Fizjoterapii

mgr Magdalena Mikos

Zakład Elektroradiologii

dr Paulina Karcz

Zakład Fizjoterapii

mgr Bogusława Cieślak

Zakład Ratownictwa Medycznego

mgr Paweł Kukla

 

Wykaz pracowników administracyjnych wraz z określeniem uprawnień:

Wpisywanie do USOS danych dotyczących pensum realizowanego przez pracowników obcych jednostek (np. WL, WF) na kierunkach WNZ UJ CM:

  • mgr Anna Sroka – zajęcia prowadzone dla kierunku Ratownictwo Medyczne
  • lic. Dominika Birgiel-Pąchalska – zajęcia prowadzone dla kierunku Elektroradiologia
  • mgr inż. Agnieszka Wodzińska– zajęcia prowadzone dla kierunku Fizjoterapia
  • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – zajęcia prowadzone dla kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo
  • mgr Monika Duszka – zajęcia prowadzone dla kierunku zdrowie publiczne oraz studia podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej

 

 

Wielkość fontu
Kontrast