Wykaz koordynatorów

Jednostka

Koordynator

Zakład Filozofii i Bioetyki

dr Weronika Chańska

Zakład Psychologii Zdrowia

mgr Jacek Mesterhazy

Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

dr Anna Nowacka

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

dr Iwona Malinowska-Lipień

Katedra Biologii Medycznej; Zakład Biologii Rozwoju Człowieka

dr Barbara Macura

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

dr Joanna Zalewska-Puchała
dr Alicja Kamińska

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

mgr Magdalena Humaj-Grysztar

Zakład Pedagogiki Medycznej

mgr Beata Zych

Zakład Zdrowia Matki i Dziecka

dr Magdalena Panek

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Katarzyna Czyżowicz
dr Katarzyny Wojtas

Zakład Opieki Ginekologicznej

dr Magdalena Panek

Zakład Promocji Zdrowia

mgr Marcin Grysztar
mgr Anna Tubek

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

mgr Anna Szetela

Zakład Zdrowia i Środowiska

dr Bartosz Balcerzak

Zakład Żywienia Człowieka

dr Jaśmina Żwirska

Zakład Gospodarki Lekiem

mgr Rafał Nowak

Zakład Informacji Naukowej

mgr Maja Nowak – Bończa

Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych

dr Artur Romaszewski

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych

dr Renata Wolfshaut-Wolak

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

dr Ewa Kocot

Klinika Rehabilitacji

dr Tomasz Maicki

Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej

dr Anna Spannbauer

Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

dr Agnieszka Śliwka

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

mgr Magdalena Mazur

Zakład Chorób Kości i Stawów

dr Jarosław Amarowicz

Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

mgr Ewa Nitecka

Zakład Fizjologii Medycznej

dr Joanna Szklarczyk

Katedra Ortopedii i Fizjoterapii

mgr Agnieszka Wodzińska

Klinika Ortopedii i Fizjoterapii

Zakład Elektroradiologii

dr Paulina Karcz

Zakład Fizjoterapii

mgr Bogusława Cieślak

Zakład Ratownictwa Medycznego

mgr Paweł Kukla

 

Wykaz pracowników administracyjnych wraz z określeniem uprawnień:

Wpisywanie do USOS danych dotyczących pensum realizowanego przez pracowników obcych jednostek (np. WL, WF) na kierunkach WNZ UJ CM:

  • Jolanta Futrzyk – zajęcia prowadzone dla kierunku Ratownictwo Medyczne
  • lic. Dominika Birgiel-Pąchalska – zajęcia prowadzone dla kierunku Elektroradiologia
  • mgr inż. Agnieszka Wodzińska– zajęcia prowadzone dla kierunku Fizjoterapia
  • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – zajęcia prowadzone dla kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo
  • mgr Monika Duszka – zajęcia prowadzone dla kierunku zdrowie publiczne oraz studia podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej

 

 

Wielkość fontu
Kontrast