Wykaz koordynatorów ds. planowania i rozliczania pensum

Jednostka

Koordynator

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych

dr Maciej Polak
mgr Barbara Gradowicz-Prajsnar

Katedra Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni

dr Justyna Zapart-Bukowska

Katedra Nauk Biomedycznych

dr Barbara Macura

Klinika Chirurgii

dr Anna Spannbauer

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

mgr Magdalena Mazur

Klinika Ortopedii i Fizjoterapii

     mgr Magdalena Mikos

Klinika Rehabilitacji

dr Tomasz Maicki

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

dr Małgorzata Dziedzic
mgr Magdalena Humaj-Grysztar

Pracownia Statystyczna

dr hab. Agnieszka Micek

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

dr Alicja Kamińska

Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami

dr inż. Jaśmina Żwirska
mgr Rafał Nowak

Zakład Biomechaniki i Kinezjologii

mgr Sabina Tim

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego

dr Ewa Kocot

Zakład Elektroradiologii

dr Paulina Karcz

Zakład Filozofii i Bioetyki

mgr Olga Płuciennik

Zakład Fizjologii Medycznej

dr Joanna Szklarczyk

Zakład Fizjoterapii

mgr Ewa Wodka-Natkaniec
mgr Bogusława Cieślak

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

dr hab. Iwona Malinowska-Lipień
dr Zuzanna Radosz-Knawa

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

dr Katarzyna Czyżowicz
dr Katarzyna Wojtas

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

mgr Anna Szetela

Zakład Promocji Zdrowia i e – zdrowia

mgr Marcin Grysztar
dr Artur Romaszewski

Zakład Psychologii Zdrowia

mgr Katarzyna Adamczyk

Zakład Ratownictwa Medycznego

dr Paweł Kukla

Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

dr hab. Agnieszka Śliwka

Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

dr Renata Wolfshaut-Wolak
dr Anna Nowacka

Zakład Zdrowia i Środowiska

dr Bartosz Balcerzak

Zakład Zdrowia Matki i Dziecka

dr Magdalena Panek

 

Wykaz pracowników administracyjnych wraz z określeniem uprawnień:

Wpisywanie do USOS danych dotyczących pensum realizowanego przez pracowników obcych jednostek (np. WL, WF) na kierunkach WNZ UJ CM:

  • mgr Małgorzata Moryc – zajęcia prowadzone dla kierunku Ratownictwo Medyczne
  • mgr inż. Aneta Suchoszek-Targosz – zajęcia prowadzone dla kierunku Elektroradiologia
  • mgr inż. Agnieszka Wodzińska – zajęcia prowadzone dla kierunku Fizjoterapia
  • Mgr Magdalena Czeszyk – zajęcia prowadzone dla kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo
  • mgr Monika Duszka – zajęcia prowadzone dla kierunku zdrowie publiczne oraz studia podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej