Komunikat nr 8 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie: szczegółowego sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2022/2023  

780.020.31.2022

Komunikat nr 8
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 1 lipca 2022 r.

 

w sprawie: szczegółowego sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2022/2023  

 1. Zajęcia dydaktyczne mają być realizowane zgodne z obowiązującym programem studiów zatwierdzonym przez Senat UJ.
 2. W  przypadku wzrostu zagrożenia epidemiologicznego Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM może podjąć decyzję o zmianie sposobu prowadzenia zajęć wymienionych w punkcie 1.
 3. Biorąc pod uwagę zapis w punkcie 2 należy w harmonogramie zaplanować zajęcia tak, aby była możliwość dokonania zmiany bez zmiany całego harmonogramu, np. zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w dniach innych niż pozostałe formy zajęć.
 4. Zajęcia e-learning ujęte w palnie studiów mają być ujęte w harmonogramie, a ich realizacja w czasie rzeczywistym.
 5. W planowaniu zajęć z danego przedmiotu uwzględniamy w pierwszej kolejności wykłady, a następnie seminarium i ćwiczenia teoretyczne.
 6. Harmonogram zajęć ma być przygotowywany na podstawie aktualnych planów studiów zamieszczonych na stronie internetowej wydziału.
 7. Zajęcia mają być planowane w grupach wskazanych w Komunikacie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM od roku akademickiego 2021/2022.
 8. Między zajęciami, w tym również prowadzonymi zdalnie (e-learning)  należy uwzględnić co najmniej 15 minutowe przerwy.
 9. Zajęcia stacjonarne (w budynku uczelni lub w podmiotach leczniczych) należy zaplanować, uwzględniając czas na dojazd studentów do miejsca ich realizacji.
 10. Zajęcia stacjonarne studentów poszczególnych lat i grup zaplanowane w tym samym budynku uczelni, powinny rozpoczynać się i kończyć o różnych godzinach, w celu zapewnienia swobodnego przemieszczania się z zachowaniem zasad sanitarnych.
 11. Sugerowane jest planowanie zajęć stacjonarnych w danym dniu w jednym miejscu, aby uniknąć konieczności przemieszczania się studentów między budynkami.
 12. Zajęcia powinny być zaplanowane w godzinach 7.00- 20.00 ( z wyjątkiem zajęć z w-f, które mogą być zaplanowane do 21.00).
 13. Zajęcia praktyczne nie mogą przekroczyć w danym dniu 12 godzin dydaktycznych (z wyjątkiem kierunku położnictwo (izba porodowa) i ratownictwo medyczne (ZSRM), które nie mogą przekroczyć 16 godzin w danym dniu.

Powyższy komunikat obowiązuje od 1 października 2022 r.

 

dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM