Komunikat nr 10 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 9 września 2022 r. w sprawie: realizacji zajęć praktycznych/ ćwiczeń klinicznych/ praktyk/ praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023 w podmiotach leczniczych i innych zakładach opieki zdrowotnej

780.020.38.2022

Komunikat nr 10
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 9 września 2022 r.

 

w sprawie: realizacji zajęć praktycznych/ ćwiczeń klinicznych/ praktyk/ praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023 w podmiotach leczniczych i innych zakładach opieki zdrowotnej

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia praktyczne/ ćwiczenia kliniczne/ praktyki/ praktyki zawodowe będą realizowane w formie stacjonarnej dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi.

Mając na względzie istniejące zagrożenie epidemiczne oraz wynikające z tego faktu obostrzenia w dostępie do realizacji zajęć wprowadzone przez podmioty zewnętrzne funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej, w których te zajęcia się odbywają (w szczególności Szpitale) – apeluję do wszystkich studentów o poddanie się szczepieniom przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Brak szczepienia może utrudnić realizację ww. zajęć w związku z brakiem możliwości ich przeprowadzenia w formie innej niż stacjonarna oraz z brakiem dostępu do podmiotów leczniczych, w których możliwe byłoby ich zrealizowanie.

Traci moc Komunikat nr 7 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 6 września 2021r.

Powyższy komunikat obowiązuje od 1 października 2022 r.

 

                                                                             

dr hab. Piotr Pierzchalski, Prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM