Kryteria awansu na stanowisko profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

 

Uchwała nr 11/VI/2021
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 30. czerwca 2021 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów awansu na stanowiska profesora uczelni i adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na WNZ UJ CM.

 

Na podstawie § 90 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala się, co następuje:

 

§1

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zatwierdza kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

§2

Kryteria awansu na stanowiska profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/VI/2021 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 30. czerwca 2021 roku