Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 25.01.2022 r. w sprawie: wyznaczenia zastępców pracowników realizujących obowiązek zgłoszenia wystąpienia zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2

 

Komunikat nr 2
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 25.01.2022 r.

 

w sprawie: wyznaczenia zastępców pracowników realizujących obowiązek zgłoszenia wystąpienia zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2

 

w nawiązaniu do Komunikatu nr 3 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 stycznia 2022 roku informuję, że osobą odpowiedzialną za kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie z ramienia Wydziału Nauk o Zdrowiu jest Pani mgr Katarzyna Pęgiel. Osobą zastępującą ją w trakcie nieobecności jest Pani mgr inż. Dominika Musiał. Proszę o kierowanie informacji o kwarantannie oraz zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-COV-2 na adres: covid.wnz@cm-uj.krakow.pl.

 

 

 

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ