Wolontariat na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Procedura postępowania studenta WNZ UJCM w zakresie wykonywania świadczeń na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie w ramach wolontariatu:

  1. Student zgłasza się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (12 25 49 wew. 429, 501, 503) celem uzgodnienia możliwości realizacji wolontariatu.
  2. WSSE w Krakowie wyraża zgodę i podpisuje ze studentem umowę/porozumienie w zakresie wykonywania świadczeń na rzecz WSSE w Krakowie w ramach wolontariatu.
  3. Jeżeli WSSE w Krakowie nie ma wzoru umowy/porozumienia – student pobiera wzór ze strony Wydziału Nauk o Zdrowiu.
  4. Student podpisuje umowę/porozumienie z WSSE w Krakowie.
  5. Student po rozpoczęciu wolontariatu zgłasza ten fakt drogą e-mail do opiekuna roku.
  6. Student kończąc wolontariat pobiera ze strony WNZ wzór zaświadczenia, który wypełnia i daje do podpisu osobie potwierdzającej odbycie wolontariatu.
  7. Podpisane zaświadczenie student dostarcza do kierownika studiów tj. Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego.
  8. Kierownik studiów w porozumieniu z koordynatorem/koordynatorami praktyk ujętej w planie studiów podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyk zawodowych w całości lub w części dokonując potwierdzenia na zaświadczeniu.
  9. Na podstawie podjętej decyzji (p.pkt.8) koordynator praktyki wpisuje studentowi zaliczenie do systemu USOS.

 

Załączniki:
porozumienie
zaświadczenie