Cztery kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM najlepsze w Polsce

Dziś ogłoszono wyniki Rankingu Perspektyw 2022. UJ CM po raz kolejny został liderem Rankingu Kierunków Studiów (RKS) w kategorii kierunki medyczne i o zdrowiu. Aż 4 kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM uznano za najlepsze w Polsce. W rankingu uczelni wyższych Uniwersytet Jagielloński uplasował się na miejscu drugim.

 

 

 

W tym roku kapituła oceniała 73 kierunki, w tym 12 medycznych i o zdrowiu (tu uwzględnione również turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne). W przypadku 8 z nich miejsce pierwsze zajął Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum: analityka medyczna, farmacja (Wydział Farmaceutyczny), kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, (Wydział Lekarski), pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne – po raz pierwszy uwzględnione w rankingu – i zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu). Dietetyka – kierunek prowadzony przez Wydział Lekarski, w rankingu oceniany w grupie kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – znalazła się na miejscu drugim, ustępując jedynie o 0,6 pkt Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Kolejny już rok na pozycji lidera to dla całej społeczności UJ CM powód do wielkiej dumy i satysfakcji, ale także zobowiązanie na przyszłość – skomentował prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki. –  Gratulacje za ten sukces w równym stopniu należą się studentom, jak i pracownikom uczelni.

Uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznego rankingu odbyła się w Warszawie. UJ CM reprezentował pełnomocnik prorektora CM ds. kształcenia dr hab. Agnieszka Pac, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Jolanta Pytko-Polończyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Jacek Sapa oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ.