Trzy kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM najlepsze w Polsce

Ogłoszono wyniki corocznego rankingu szkół wyższych przygotowywanego przez Fundację Perspektywy. UJ CM po raz kolejny został liderem Rankingu Kierunków Studiów (RKS) w kategorii kierunki medyczne i o zdrowiu. Siedem kierunków prowadzonych w UJ CM uznano za najlepsze w Polsce. W rankingu uczelni wyższych Uniwersytet Jagielloński uplasował się na miejscu pierwszym, ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

 

 

 

W ranking Perspektyw wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości. Badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów – tego oczekują od uczelni jej studenci i absolwenci, a także jej partnerzy i otoczenie społeczno-gospodarcze  – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

W tym roku kapituła oceniała 74 kierunki, w tym 12 medycznych i o zdrowiu (tu uwzględnione również turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne). W przypadku trzech: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne miejsce pierwsze zajął Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM. Ratownictwo medyczne zostało sklasyfikowane na miejscu drugim ex aequo z Uniwersytetem Łódzkim.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy to najważniejsza – z punktu widzenia kandydatów na studia – część badania przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Stanowi uporządkowaną informację o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W czasach szybkich zmian cywilizacyjnych i technologicznych wiedza ta jest szczególnie celna. Nad prawidłowością sporządzania rankingu czuwa Kapituła, której rolą jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Na uroczystości ogłoszenia wyników tegorocznego rankingu UJ CM reprezentować będą: pełnomocnik prorektora CM ds. kształcenia dr hab. Agnieszka Pac, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego prof. Marcin Kołaczkowski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ.