Harmonogram zadań

 1. Wdrożenie programu stypendialnego dla 60 studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo – uczestników projektu:
  • wypłata stypendium motywacyjnego w wysokości 800,00 zł w okresie 11.2018 – 06.2020 (20 miesięcy) w terminie: 28. dzień miesiąca.
 2. Udział studentów i nauczycieli akademickich w wizytach studyjnych w zagranicznych podmiotach leczniczych:
  • 11 – 14 marca 2019 – Innsbruck, Austria:
   • Seniorenheim St. Raphael, Ingenieur-Etzel-Straße 71,
   • Wohnheim Olympisches Dorf, An-der-Lan Straße 26a,
   • Wohnheim Pradl, Dürerstraße 12,
   • Wohnheim Saggen, Ingenieur-Etzel-Straße 59,
  • 12 – 15 listopada 2019 – Brema, Niemcy:
   • Bremer Heimstiftung, Vorsteherhaus, Am Hallacker 125, 28327 Bremen,
   • Hemelingen: Diedrich-Wilkens-Str. 18, 28309 Bremen,
   • Serve the City – Bremen: Im Deichkamp 17, 28359 Bremen,
   • Hochschule Bremen: Neustadtwall 30, 28199 Bremen, budynek AB,
   • Geburtshaus Finndorf: Sommerstraße 20, 28215 Bremen,
   • Leuchtturmfabrik e.V.: Münchener Str. 58, 28215 Bremen,
   • Inklusive WG Bremen e.V.: Hastedter Osterdeich 156, 28207 Bremen,
   • Borgfeld: Daniel-Jacobs-Allee 1, 28357 Bremen,
   • Marcusallee: Marcusallee 39, 28359 Bremen,
   • Haus im Viertel: Auf der Kuhlen 1B, 28203 Bremen,
   • Bremer Heimstiftung – Bildungszentrum: Fedelhören 78, Haupteingang über Hoppenbank, 28203 Bremen,
   • Walle: Karl-Peters-Straße 74, 28217 Bremen,
  • 11 – 14 lutego 2020 – Innsbruck, Austria:
   • Seniorenheim St. Raphael, Ingenieur-Etzel-Straße 71,
   • Wohnheim Pradl, Dürerstraße 12,
   • Wohnheim Tivoli, Adele-Obermayr-Straße 14,
 3. Podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem poprzez udział studentów w zajęciach dodatkowych:
  • realizacja przedmiotu Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku:
   • 16.03.2019 godz. 9.00-17.30 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM, Kraków, ul. Kopernika 25, sale nr: 7, 8, 9, 26,
   • 30.03.2019 godz. 9.00-17.30 Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM, Kraków, ul. Kopernika 25, sale nr: 7, 8, 9, 26.
  • W pierwszym dniu zajęć wszyscy uczestnicy projektu otrzymają: teczkę, notes, długopis, pendrive’a oraz podręcznik Komunikacja w opiece medycznej, red. M. Makara-Studzińska, Wyd. Medical Education, Warszawa 2017.
 4. Dostosowanie jakości i warunków odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Rady Jakości Praktyk i Staży:
  • harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019: pielęgniarstwopołożnictwo,
  • harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020: pielęgniarstwo, położnictwo,
  • Od 6 maja 2020 r. uczestnicy projektu realizują część praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 01.04.2020 (Dz. U. 2020 poz. 581). Harmonogram: pielęgniarstwo, położnictwo
  • Przed rozpoczęciem praktyk wszyscy uczestnicy projektu otrzymają odpowiednie umundurowanie, a po zakończonym II i III roku studiów, w związku z odbyciem obowiązkowych praktyk zawodowych, otrzymają wynagrodzenie (stypendium) w wysokości 2500,00 zł brutto.
 5. Realizacja programu rozwoju absolwenta dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo:
  • Spotkanie uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami – 22.07.2020 r. godz. 16.00 w aplikacji MS Teams,
  • Otrzymanie wsparcia opiekuna (tutora) w miejscu zatrudnienia absolwenta w podmiocie leczniczym, poprzez przydzielenie wybranej pielęgniarki/położnej (12.2020 – 11.2022): miejsca zatrudnienia uczestników projektu (absolwentów),
  • Wypłata stypendium szkoleniowego w wysokości 1000, 00 zł brutto w okresie 12.2020 – 11.2022 (24 miesiące),
  • Uczestnictwo w dwóch wybranych kursach specjalistycznych, których organizatorem jest Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa:
   • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
    Rozpoczęcie kursu: 3 września 2021 – harmonogram
    Uczestnicy projektu otrzymają książkę: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2020
   • Onkologia ginekologiczna – kurs specjalistyczny dla położnych
    Rozpoczęcie kursu: 3 września 2021 –  harmonogram
    Uczestnicy projektu otrzymają książkę: Wicherek Ł., Kojs Z., Bręborowicz G. H. (red).: Ginekologia onkologiczna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2016
    Termin egzaminu końcowego dla ww. kursów: 27 listopada 2021 r. godz. 10.00, ul. Michałowskiego 12, aula
   • Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
    Rozpoczęcie kursu: 4 luty 2022 – harmonogram
    Uczestnicy projektu otrzymają sprzęt dydaktyczny (stazy, stetoskopy, glukometry, zegarki medyczne), materiały promocyjne UJ CM (długopis, teczka, notes a4 blok, smycz) i książkę:  Szewczyk A. (red.): Edukacja pacjentów w pielęgniarstwie diabetologicznym. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2017
    Termin egzaminu końcowego: 23 kwietnia 2022 r. godz. 9.00, ul. Michałowskiego 12, aula
 •