ROK AKADEMICKI 2021/2022

Komunikat nr 8 Prorektora ds. Collegium Medicum z 30 marca 2022 roku w sprawie: zmian w zakresie obowiązujących obostrzeń na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r.  

Komunikat nr 6 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 lutego 2022 roku w sprawie: obowiązku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 25.01.2022 r. w sprawie: wyznaczenia zastępców pracowników realizujących obowiązek zgłoszenia wystąpienia zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2

Komunikat nr 12 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zakażenia Covid -19

Komunikat nr 30 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2021 roku w sprawie: obowiązku zgłoszenia wystąpienia zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 11 stycznia 2022 r.

Komunikat nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 17 września 2021 roku w sprawie: szczegółowych zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w związku z uchyleniem Rozporządzenia MEiN z dnia 25.02.2021 r.

Komunikat nr 6 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 23.06.2021 r. w sprawie: szczegółowego sposobu prowadzenia poszczególnych zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Komunikat nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 10.06.2021 r. w sprawie: realizacji zajęć praktycznych/ćwiczeń klinicznych/praktyk/praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022 w podmiotach leczniczych i innych zakładach opieki zdrowotnej

Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: liczebności grup studenckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM od roku akademickiego 2021/2022

Wolontariaty