Informacja dla nauczycieli Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w sprawie rozpoczęcie zajęć w pracowniach uczelni i podmiotach leczniczych

Rozpoczęcie zajęć w pracowniach uczelni i podmiotach leczniczych przewidziane jest od dnia 1 czerwca 2020 r.

Zajęcia są realizowane dla studentów:

 1. ostatnich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach o profilu praktycznym:
  • elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia,
  • pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia,
  • położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia,
  • ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia,
  • fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
 2. pierwszego i drugiego roku kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia (w pracowniach niskiej i wysokiej wierności)
 3. drugiego roku kierunku położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia (w pracowniach niskiej i wysokiej wierności)

zgodnie z harmonogramem dla danego roku studiów, który jest dostępny na stronie https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/harmonogram_zajec/covid-19-harmonogram/

 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie realizacji zajęć w czasie epidemii COVID-19 należy przestrzegać  poniższych zasad:

 • prowadzący zajęcia w podmiotach leczniczych jest zobowiązany do zapoznania się i zapoznania studentów z obowiązującymi w miejscu realizacji zajęć procedurami w zakresie bezpieczeństwa i do ich przestrzegania,
 • zajęcia może prowadzić nauczyciel i w nich uczestniczyć student bez objawów choroby i nie przebywający aktualnie na kwarantannie,
 • zarówno prowadzący zajęcia jak i student mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej,
 • prowadzący zajęcia praktyczne w szpitalu uniwersyteckim otrzymują środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki jednorazowe) w miejscu ich realizacji,
 • prowadzący zajęcia praktyczne w innych podmiotach leczniczych pobierają dla siebie i dla swoich studentów środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice i rękawiczki jednorazowe) z sekretariatów właściwych Instytutów (Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa – ul. Kopernika 25 dla kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo; Instytut Fizjoterapii/Zakład Ratownictwa Medycznego – ul. Michałowskiego 12, dla kierunków: elektroradiologia, fizjoterapia i ratownictwo medyczne),
 • prowadzący zajęcia w Centrum Innowacji Edukacji Medycznej są zobowiązani pobrać sprzęt dla siebie i studentów z sekretariatu Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa ul. Kopernika 25,
 • prowadzący zajęcia w pracowniach przy ul. Michałowskiego 12 pobierają środki ochrony osobistej we wskazanych w pkt. 5 właściwych sekretariatach,
 • na pierwsze zajęcia student przychodzi w odzieży odpowiedniej do danego rodzaju zajęć z własną maseczką lub przyłbicą i rękawiczkami jednorazowymi, a kolejne środki ochrony osobistej otrzymuje od prowadzącego,
 • w kontaktach społecznych prowadzący zajęcia i student zachowuje bezpieczną 2 metrową odległość,
 • przed wejściem na zajęcia prowadzący zajęcia i student zobowiązani są do przestrzegania zasad mycia rąk wodą z mydłem, zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki jednorazowe,
 • zarówno prowadzący zajęcia jak i student jest wyposażony w własny długopis i inne przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć, które wskazuje prowadzący,
 • prowadzący zajęcia przestrzega i kontroluje przestrzeganie przez studentów dezynfekcji przedmiotów, które używają inne osoby.