Rada Wydziału

 • Dziekan Wydziału: dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ                        
 • Prodziekan Wydziału: prof. dr hab. Maria Kózka                        
 • Prodziekan Wydziału: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ
 • Prodziekan Wydziału: dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jan Bilski
 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • prof. dr hab. Artur Gądek
 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek
 • prof. dr hab. Jan Hartman
 • prof. dr hab. Grażyna Jasieńska
 • prof. dr hab. Marek Klimek
 • prof. dr hab. Jarosław Kużdżał
 • prof. dr hab. Joanna Majerczak
 • prof. dr hab. Marta Makara – Studzińska
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski
 • prof. dr hab. Andrzej Pająk
 • prof. dr hab. Marian Szczepanik
 • prof. dr hab. Mirosław Szura
 • prof. dr hab. Jerzy Żołądź
 • dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ
 • dr hab. Marcin Grandys, prof. UJ
 • dr hab. Dorota Karkowska, prof. UJ
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ
 • dr hab. Anna Majda, prof. UJ
 • dr hab. Urszula Marcinkowska Trimboli, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Wikiera, prof. UJ
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ
 • dr hab. Alicja Domagała
 • dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
 • dr hab. Andrzej Galbarczyk
 • dr hab. Magdalena Kozela
 • dr hab. Anna Leja-Szpak
 • dr hab. Jakub Lickiewicz
 • dr hab. Henryk Liszka
 • dr hab. Monika Majewska-Szczepanik
 • dr hab. Iwona Malinowska-Lipień
 • dr hab. Agnieszka Micek
 • dr hab. Ilona Nenko
 • dr hab. Zygmunt Pucko
 • dr hab. Lucyna Ścisło
 • dr hab. Agnieszka Śliwka
 • dr hab. Janusz Włodarczyk
 • dr hab. Piotr Kocoń
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ
 • dr Joanna Zyznawska, prof. UJ

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale

 • dr Tomasz Bochenek
 • dr Tomasz Maicki
 • dr Grzegorz Mańko
 • dr Beata Piórecka
 • mgr Anna Szetela

 Przedstawiciele pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Edyta Gądor 
 • mgr Anita Wąs

Przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału

 • Olimpia Di Salvio
 • Natalia Kalina
 • Dominika Krawczyk
 • Karolina Królik
 • Krzysztof Kulicki
 • Franciszek Lewiński
 • Maria Lis
 • Maja Ochał
 • Jakub Olszewski
 • Oliwia Róg
 • Wiktoria Sypka
 • Victoria Trzybińska
 • Justyna Wawrzeczko

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr Dominika Kurda