Rada Wydziału

 • Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Tomasz Brzostek                         
 • Prodziekan Wydziału: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ                          
 • Prodziekan Wydziału: prof. dr hab. Roman Nowobilski                                                                                                                                                 
 • prof. dr hab. Tadeusz Gaździk                                                                                                           
 • prof. dr hab. Jan Hartman                                                                         
 • prof. dr hab. Grażyna Jasieńska                                                                 
 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek                                                                     
 • prof. dr hab. Marek Klimek                                                                      
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański                                                               
 • prof. dr hab. Jarosław Kużdżał                                       
 • prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska                                                    
 • prof. dr hab. Andrzej Pająk
 • prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka                                                                      
 • prof. dr hab. Marian Szczepanik            
 • dr hab. Jan Bilski, prof. UJ 
 • dr hab. Joanna Bonior, prof. UJ     
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ
 • dr hab. Artur Gądek, prof. UJ 
 • dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ   
 • dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ
 • dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ   
 • dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ
 • dr hab. Mirosław Szura, prof. UJ
 • dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, prof. UJ                                                                                                                                                                      
 • dr hab. Dorota Karkowska
 • dr hab. Monika Majewska-Szczepanik
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały                                                                                                                                                                 
 • dr hab. Zygmunt Pucko                                                                                    
 • dr hab. Janusz Włodarczyk                                                                                                                          

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale

 • dr Alicja Kamińska
 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
 • dr Dorota Matuszyk
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
 • mgr Anna Szetela
 • dr Joanna Zalewska-Puchała
 • dr Joanna Zyznawska

 Przedstawiciele pracowników Wydziału nie będący nauczycielami akademickimi

 • mgr Monika Duszka
 • mgr Edyta Gądor
 • mgr Paweł Jagielski
 • mgr Anna Jawor                                                                                       

Przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału

Przedstawiciele doktorantów

Wielkość fontu
Kontrast