ERASMUS +

Wydziałowy Koordynator ds. Programów Erasmus +
mgr Anna Szetela
anna.szetela@uj.edu.pl
tel.: +48 12 433 28 18

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Zdrowie Publiczne, Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia, Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
mgr Anna Szetela
anna.szetela@uj.edu.pl
tel.: +48 12 433 28 18

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Fizjoterapia
dr Jarosław Amarowicz
jaroslaw.amarowicz@uj.edu.pl
tel.: +48 12 429 22 65

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Elektroradiologia
mgr Karolina Skubisz
karolina.skubisz@uj.edu.pl
tel.: +48 12 634 33 97 wew. 25, 43

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Pielęgniarstwo
dr Iwona Malinowska-Lipień
iwona.malinowska-lipien@uj.edu.pl
tel.: +48 12 430 32 19

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Położnictwo
mgr Patrycja Ostrogórska
patrycja.ostrogorska@uj.edu.pl
tel.: +48 12 656 37 27

Koordynator ds. wymiany studenckiej na kierunku Ratownictwo Medyczne
mgr Marek Maślanka
marek.maslanka@uj.edu.pl
tel.: + 48 12 634 33 97 wew. 10

Informacje na temat Programu Erasmus+ można znaleźć na stronach:
https://erasmus.uj.edu.pl/
www.dwm.uj.edu.pl
www.erasmus.org.pl