Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2

 • Cambridge B2 First (ocena C lub wyższa);
 • Cambridge C1 Advanced;
 • Cambridge C2 Proficiency;
 • IELTS Academic (co najmniej 5,5 pkt.);
 • TOEFL (min. iBT: 72 pkt., ITP: 543 pkt., CBT: 180 pkt.);
 • dyplom studiów w zakresie filologii angielskiej;
 • dyplom studiów prowadzonych w j. angielskim;
 • dyplom matury IB;
 • świadectwo matury EB;
 • obywatelstwo kraju, w którym j. angielski jest językiem urzędowym;
 • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).